grupy domowe

Grupy domowe od początku istnienia zboru stanowiły i stanowią podstawowy sposób pracy duszpasterskiej. W związku z tym, że Pismo Święte jest dla nas autorytetem w sprawach życia kościoła, podobnie jak pierwsi chrześcijanie spotykamy się w małych grupach w domach.

Dz. Ap. 2,46 Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca….
Dz. Ap. 2,12 … udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie.

Służenie przez małe grupy przyczyniło się do znaczącego rozwoju zboru. Tak jak komórka biologiczna jest podstawową formą życia organizmu ludzkiego, tak podstawą życia Kościoła jest grupa domowa. Można by zadać pytanie: dlaczego zbór opiera swoją pracę duszpasterską na grupach domowych ? Jest tak, ponieważ jesteśmy nastawiony na relacje, które powodują łatwiejsze docieranie do wszystkich osób. Oczywiście, budujemy relacje podczas dużych zgromadzeń (nabożeństwa), ale z doświadczenia wiemy, że relacje lepiej buduje się w małych grupach. Forma pracy duszpasterskiej przez grupy domowe umożliwia każdemu członkowi grupy rozwój poprzez służenie innym. Życie w grupach domowych powoduje, że nie jesteśmy ograniczeni do jednego miejsca czy budynku.
Te szczególne spotkania w małej grupie tworzą wspaniały klimat do nawiązywania głębszych relacji pomiędzy zborownikami, wspólnej modlitwy o osobiste problemy oraz poznawania Słowa Bożego. Nie zaniedbuj uczestnictwa w grupach Domowych. Spotkania odbywają się w różnych punktach naszego miasta i okolicy raz na dwa tygodnie. W tym roku szkolnym tematem głównym jest: „Kościół”.

lista grup domowych
ULICA WĄSKA
ULICA ZŁOTA
ULICA KRZYWOUSTEGO
ULICA JEDNOŚCI NARODOWEJ
ULICA SYNÓW PUŁKU
ULICA PARTYZANTÓW
ULICA ORŁOWSKIEGO
NIEKANIN
ROŚCIĘCINO
GOŚCINO
SIEMYŚL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *