Kurs homiletyczny

Czyniąc krótkie podsumowanie dotychczasowych zajęć nasz wykładowca dr Zygmunt Karel skupił się na zagadnieniu wyłowienia z tekstu głównej myśli jako jednej z najważniejszych faz przygotowania kazania. Ta główna myśl danego urywka tekstu biblijnego pomaga kaznodziei wejść głębiej w tekst, nadać biblijną treść, wyjaśnić myśli zawarte w tekście, ująć zagadnie w punktach, i przefiltrować treść w danym tekście. Uczestnicy mogli wykonać kilka ćwiczeń opartych na wybranych fragmentach Słowa Bożego. Ostatnia godzinna wykładu była poświęcona zagadnieniu celu kazania, jaki powinien przyświecać kaznodziei. W niedzielę, kontynuując rozważanie na podstawie księgi Estery br. Zygmunt Karel omawiał 4 rozdz. Przepiękne kazanie warte odsłuchania z naszej kościelnej strony.