Przyczyna nieszczęść i tragedii tych którzy nas otaczają