Spotkanie Rady Kościoła

W dniach 21 – 23 .01 br. w ośrodku Proem w Zakościelu miało miejsce spotkanie Rady Kościoła. Spotkanie rozpoczęło się  uroczystą kolacją na której podziękowaliśmy i pożegnaliśmy redaktorów kościelnego pisma „Słowo i Życie”. Braterstwo Nina i Bronisław Hury po 24 latach  pracy w wydawnictwie przechodzą na emeryturę. Żałujemy, że kończy się pewna epoka związana z wydawaniem naszego czasopisma i modlimy się, by w jakieś formie to dzieło mogło być  kontynuowane. W czasie  obrad mogliśmy również gościć przedstawicieli kościoła w Brześciu (Białoruś), którzy chcą nawiązać ściślejszą współpracę z naszym kościołem. Innym zaproszonym gościem  był dyrektor naszej kościelnej agendy „ Dobro Czynić” – br. Radosław Gasza. Byliśmy mile zaskoczeni rozwijającą się Organizacją Pożytku Publicznego zbierająca 1% na działalność misji charytatywnej kościoła. ( Przy okazji zachęcamy do odpisu podatkowego na Dobro Czynić – KRS 0000253759). Obrady  Rady Kościoła zdominowały sprawy bieżące, zatwierdzenie trzech nowych ordynacji pastorskich, sprawozdanie finansowe ( Beata Maksymiuk), jak i przygotowania do zbliżającego się 100- lecia Kościoła Chrystusowego w RP. Uroczystości w 2021 roku mają być połączone z Światową Konferencją Kościołów Chrystusowych jaka odbędzie się w naszym kraju, w Warszawie.  Miło poinformować, że dyrektorem Światowej Konferencji został przedstawiciel naszej Rady Kościoła –   pastor Władysław Dwulat. Rada omówiła i ustaliła kalendarz  spotkań przygotowujących Synod do wyboru następnej Rady w nowym stuleciu kościoła. Wysłuchaliśmy budujących informacji o powstaniu 4 nowych kościołów naszej Wspólnoty.