Noworoczne życzenia braci

Bogu jesteśmy wdzięczni za wprowadzenie nas w 2015 rok. Nasze nabożeństwo noworoczne miało miejsce w dniu 4  stycznia. Długoletnią tradycją Zboru jest  składanie życzeń przez braci. Rozpoczęliśmy społecznością przy Stole Pańskim, a potem usługiwało nam w kolejności 13 braci: Andrzej Sękowski (1 Tes. 5, 12-24), Sławomir Kulczyński Ef. 6, 12; Mt. 25, 13), Krzysztof Kaczmarek (2 Tym 3, 1-5; Ps. 140, 14), Tadeusz Witkowski (1 Tes. 5, 2-6), Mariusz Polakowski (Mt. 6, 31-34), Lucjan Łukowski (Łk. 12, 49053; Flp. 4, 4-9), Zbigniew Babicz (Hebr. 11, 13-16), Jerzy Kulczyński  (Flp. 2, 12-18), Daniel Miszke (Flp. 4, 6-7), Ade Oyedemi (Hebr. 12, 14-15; J. 13,35), Andrzej Ostrowski (5 Mojż, 9, 6), Bogdan Pilichowski (Rzym 6, 20-23, i Piotr Karel (J. 16, 1-7). Dziękujemy za piękne życzenia .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *